Cennik dla działalności gospodarczej

System opłat w Taxanto oparty jest na systemie abonamentowym.

Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa drobna opłata.


do 5 dokumentów / 100 zł netto
do 10 dokumentów / 150 zł netto
do 20 dokumentów / 300 zł netto
do 30 dokumentów / 250 zł netto
do 40 dokumentów / 450 zł netto
do 50 dokumentów / 550 zł netto
do 60 dokumentów / 650 zł netto
do 70 dokumentów / 700 zł netto
do 80 dokumentów / 750 zł netto
do 90 dokumentów / 800 zł netto
do 100 dokumentów / 850 zł netto
do 200 dokumentów / 1300 zł netto


Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:
• prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
• obsługa online lub stacjonarna,
• sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
• rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT7/VAT7K
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu/importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych,
• prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
• sporządzanie deklaracji ZUS,
• roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych
• doradztwo.

KADRY I PŁACE 

Obsługa kadrowo płacowa: przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, sporządzanie list plac, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych/rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym, wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, sporządzanie deklaracji rocznych wraz z wysyłką elektroniczną.