Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022

Szanowni Państwo,
trwają obecnie konsultacje dotyczące zmian podatkowych, które mają wejść w życie od lipca 2022 roku. Zakres planowanych zmian i ich wpływ na niedawno wdrożone w ramach „Polskiego Ładu” przepisy będzie znaczący. 

Planowane są m.in.:
• obniżenie stawki PIT z 17% do 12% (dla podatników na skali podatkowej),
• likwidacja ulgi dla klasy średniej,
• zmiany dot. składki zdrowotnej,
• oskładkowanie komplementariusza SKA,
• wprowadzenie możliwości złożenia PIT-2 kilku płatnikom,
• przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

 

12 proc. PIT na skali

Rząd proponuje obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym 120 tys. zł. Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4%. Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.


Preferencje przy składce zdrowotnej

To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.


Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Chcemy zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie dajemy gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej). Przy okazji reformy chcemy tez zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.


Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Rozwiązuje problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą. Dzięki przyjętym rozwiązaniom będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł). W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Chcą również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek. Zwiększymy też rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponujemy podwyższenie wynagrodzenia płatnika.